โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา!!รับมอบวิทยุธรรมะสำหรับผู้ป่วยพาราทีฟ

วันนี้ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ทีมประชาสัมพันธ์รับมอบวิทยุธรรมะสำหรับผู้ป่วยพาราทีฟและส่งมอบแก่ผู้แทนตึกพิเศษ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 เครื่องส่วมอบให้ประสานพัสดุลงเลขครุภัณฑ์…เพื่อใช้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป..ซึ่งบริจาคไว้


วันที่ 1 ก.ย. 2562 โดย คุณธันยนันท์ เลิศกวิลจิร และครอบครัว
นำเครื่องวิทยุธรรมะ จำนวน 10 เครื่อง มอบให้รพ.เพื่อให้ใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย พร้อมบริจาคเงินจำนวน 2000 บ.ให้กับรพ.
ปชส.ประสานคุณสมร เรือนดีหัวหน้าตึกพิเศษ3 และคุณวรรณา หามนตรี หัวหน้าตึกเทพประชา ทีม Pallitative Care ได้ส่งผู้แทนมารับไปใช้กับคนไข้ต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close