ยโสธร!!หวั่นนำ้ชีล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมือง”

ยโสธร หวั่นน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมือง


วันนี้ (3 กันยายน 2562) หลังจากพายุโซนร้อนโพดุลผ่านไป พายุคาจิกิ เข้ามาแทนที่ทำให้ฝนชุก ลำน้ำยังไหลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมารวมกับแม่น้ำชี ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ส่งผลให้แม่น้ำชีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นๆหวั่นไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองยโสธรเนื่องจากจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีที่เพิ่มระดับสูงขึ้นเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดร้อยเอ็ดไหลลงมาสมทบประกอบกับฝนที่ตกตลอดทั้งวันทำไห้น้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทั้งกำลังทั้งคนและเครื่องจักร เร่งบรรจุกระสอบทรายและบิ๊กแบ๊คเพื่อวางเป็นแนวกั้นตลอดลำน้ำชี จากชุมชนบ้านใหม่ถึงท่าทรายจั่วเซ้ง เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่ตัวเมือง


นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจระดับน้ำที่โรงผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรที่ติดลำน้ำชี เกรงว่าหากน้ำล้นตลิ่งการประปาจะไม่สามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรได้เตรียมการป้องกัน โดยวางกระสอบทรายป้องกันโรงสูบน้ำดิบและโรงสูบน้ำแรงสูงอย่างหนาแน่นและเฝ้าระวังตลอดเวลา พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองยโสธรได้นำรถกระจายเสียงออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองไห้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและหาถังสำรองน้ำไว้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน

Close