ลพบุรี!!หารือขอให้รัฐบาลแก้กฏหมายยกเว้นลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง”

ลพบุรี หารือขอให้รัฐบาลแก้กฎหมายยกเว้นลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง


พ่อเมืองลพบุรีเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เร่งแก้ปัญหาลิงกับคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองลพบุรี ขณะที่ชาวบ้านขอให้เร่งช่วยเหลือเพราะตลาดลพบุรีจะกลายเป็นเมืองล้างเพราะถูกลิงคุกคาม

โดยวันที่ 4 ก.ย. 62 นายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ลิงกับคนอยู่ด้วยกันได้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งได้ให้ทางสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ พร้อมกับได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้


เนื่องจากปริมาณของลิงที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองลพบุรีมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่มีบ้านเรือน ค้าขาย ในตัวเมืองลพบุรีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดปัญหาด้วยการระดมความคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะให้ลิงกับคนลพบุรีสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเมื่อก่อนนี้ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้ต้องมีการจัดอบรมขึ้น เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่ได้รับการอบรมที่จะนำไปปฏิบัติและให้ความรู้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากลิง

หลังจากที่ได้เปิดการอบรมแล้วทางประธานในพิธีได้นำส่วนราชการไปดูลิงและพบกับผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในตัวเมืองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลิง ซึ่งมีทั้งผู้ที่ถูกลิงก่อกวนในการค้าขายและผู้ที่ปรับตัวสามารถอยู่กับลิงได้นอกจากนี้ยังจะประสานไปยังรัฐบาลในการแก้กฎหมายยกเว้นในเรื่องของการให้ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการควบคุมปริมาณลิงได้

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Close