ผวจ.อุบลฯ”ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์นำ้ท่วม”พร้อมสั่งการพลักดันนำ้ลงแม่นำ้โขง

ผวจ.อุบลฯ รุดตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงกลางดึกที่ผ่านมา แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อคืนที่ผ่านมา
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดและคณะลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่สะพานมูลอำเภอพิบูลมังสาหารและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรที่อพยพที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งมีน้ำท่วมในพื้นที่ 14 ตำบล 1,200 ครัวเรือน อพยพราษฎรในพื้นที่ 3 ตำบลได้แก่ตำบลกุดชมภู ตำบลดอนจิกและตำบลโพธิ์ชัย จำนวน 3 หมู่บ้าน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งที่อำเภอโขงเจียมภายในเขตเทศบาลตำบลโขงเจียม มีน้ำไหลท่วมบ้านเรือนชุมชน 120 หลังคาเรือนและได้อพยพราษฎรไปในที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พบว่าบริเวณน้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลไหลบรรจบกันสามารถเร่งระบายน้ำได้

ประสบภัยน้ำท่วม 22 อำเภอ 102 ตำบล 638 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผล กระทบ 12,516 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 562 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่การเกษตร 189,000 ไร่ ฝาย 3 แห่งถนนสะพานชำรุดจำนวนมาก

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Close