นครปฐม!!!ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์”ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม”

นครปฐม ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


วันนี้ 21 ก.ย. 62 ที่วัดสามพราน อำเภอสามพราน พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูสังฆรักษ์กิจจา สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดสามพราน พันตำรวจเอกสุรสิทธ์ มากเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามพราน ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์

คณะสงฆ์อำเภอสามพราน วัดสามพราน วัดสรรเพชญ วัดวังน้ำขาว วัดบางช้างเหนือ วัดพุทโธภาวนาพุเย สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 11 หน่วยอบรมประชาชนตำบลสามพราน มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ และ กองดำน้ำภาค 7 นำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ประเภท ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ออกจากวัดสามพราน มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบให้กับชาวบ้าน และ ถวายให้กับวัดจำนวน 50 วัด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

โดยจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเมืองอุบลราธานีก่อน แล้วประสานกับทางคณะสงฆ์ในพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน โดยในวันรุ่งขึ้น จะลงพื้นที่ไปยังบ้านทรายงาม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ต่อไป

ทีมข่าว นครปฐม

Close