รวมพลังสร้างสุขภาพ”Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร”ครั้งที่ 1”

สุโขทัย รวมพลังสร้างสุขภาพ “Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร” ครั้งที่1


นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสร้างสุขภาพ “Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร” ครั้งที่ 1 บริเวณแลนด์มาร์คท่าน้ำเกษมวารีศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายมนู พุกประเสริฐ อดีตส.ส.และนายก อบจ.สุโขทัย และนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนคร เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ “Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร” ครั้งที่1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และร่วมสร้างกุศลในการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครและจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง ให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย อ.ศรีนคร และทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมวิถีวัตนธรรม ของดีโอทอปของ อ.ศรีนคร อีกทั้งยังเป็นการเปิดเมืองศรีนคร ให้นักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรม ได้ชื่นชมทัศนียภาพ ตลอดจนไร่มะม่วงโชคอนันต์ พันล้าน ซึ่งเป็นของดี อ.ศรีนคร อีกด้วย สำหรับกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ “Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร” ครั้งที่ 1 มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,100 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่น ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กิโลเมตร ,รุ่น มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน 10 กิโลเมตร ,และรุ่น ฟัน รัน 3.5 กิโลเมตร

Close