โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”รับมอบเสื้อกราวน์

30 กย 2562 เวลา 15:00 น นายแพทย์ ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรมการผู้รับมอบเงินและสิ่งของบริจาค รับมอบเสื้อกาวน์ ผ้าสปันต์ปอนด์ สำหรับบุคลากรใช้ป้องกันสิ่งคัดหลั่งจำนวน 82 ลัง ลังละ 100 ตัว


ตัวละ 17 บาทคิดเป็นจำนวนเงิน 139,400 บาทถ้วน จากมูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ เลขที่304/333หมู่ 2 ตำบล กกโกอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยแม่ชีมณฑาทิพย์ เชาวรีวโร
เป็นผู้แทนมูลนิธิส่งมอบ..เพื่อให้โรงพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์…จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในรพ.พระนครศรีอยุธยาที่ต้องการเสื้อกาวน์สปันปอนด์ในการป้องกันสิ่งคัดหลั่งขณะปฏิบัติการพยาบาลต่างๆสามารถเบิกและนำไปใช้ได้ที่พัสดุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close