ผบก.สุพรรณบุรีคนใหม่”ลุยทำระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV เพื่อการสอบสวน

ผบก.สุพรรณบุรีคนใหม่ ลุยทำระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTVเพื่อการสืบสวน

ที่บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจจราจร ส่วน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผบก.สุพรรณบุรี และ ผบก.จร.ลงนามบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกาศ ณ วันที่ แต่งตั้งให้พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจจราจร และให้ พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจรมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นตันไป ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบูรี จึงได้จัดให้มีพิธีรับและสงมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรขึ้นดังกล่าว

พล.ต.ต.คมศักดิ์ กล่าวว่าตั้งมาดำรงตำแหน่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ทำให้ผลการปฎิบัติงานของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ไม่แพ้ใครในภาค 7 ก็ว่าได้ คดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นเราสามารถจับได้ทั้งหมดไม่มีคดีค้าง ถือว่าตำรวจสุพรรณบุรีมีความรักความสามัคคีกันมาก ส่วน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี คนใหม่ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรง และพูดคุยกันแล้วว่าควรจะทำอะไรที่ไม่เหมือนนครบาล เพราะที่นี้เป็นภูธรต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตหลายๆอย่างประกอบกัน ซึ่งท่านก็เข้าใจ มีความคิดที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ และจะมีการทำระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยมีทีมเข้ามา ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจในอนาคตต่อไป การสืบสวนก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรมากมาย

ด้าน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ผมได้ยินชื่อเสียงของ จ.สุพรรณบุรี มานานแล้ว ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มารับราชการที่นี่ ในภาพรวม พล.ต.ต.คมศักดิ์ ได้เล่าให้ฟังบ้างแล้วว่า ตร.ที่นี้ข้าราชการระดับสูงทุกฝ่าย รักกลมเกลียวกันดี ในส่วนตัวผมก็จะขอทำเพื่อความสงบสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้เหมือนกับที่ พล.ต.ต. คมศักดิ์ ได้ประทับใจ จ.สุพรรณบุรี

Close