เกจิดัง”พระครูสังฆรักษ์(ครูบากฤษณะ)อินทรวัณ โณออกกรรมฐานนิโรธกรรมร่วมงานบุญวันออกพรรษา”

เกจิดังพระครูสังฆรักษ์(ครูบากฤษณะ) อินทวัณโณออกกรรมฐานนิโรธกรรมร่วมงานบุญวันออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562เวลา7.00น.เมตตาให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วมตักบาตรในวาระพิเศษวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันออกพรรษาและวาระนี้ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ ประธานฝ่ายสงฆ์และพลโท ชินนธร โพธิวัฒธนางกรู หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ รองปลัดกระทรวงกลาโหมประธานฝ่ายฆราวาสร่วมนายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมาและคณะศิษย์กว่า500คน ร่วมพิธีเททองหล่อ”พระปางประทานพร”ขนาดความสูงกว่า 3 เมตร เนื้อทองสัมฤทธิ์และพระยอดธงสิงห์1เพื่อให้คณะศิษย์ร่วมบุญสักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่แก่ชีวิตและครอบครัวต่อไป ครูบากฤษณะ กรรมฐาน62 วันออกพรรษา

Close