สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับกองทัพอากาศ”จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย”

อุบลราชธานี​ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย”

วันนี้ 19 ตุลาคม​ ​2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภา พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอกาศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย”จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับกองทักอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดขึ้น

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสงดของศิลปินดารานักแสดง จากโทรทัศน์ ช่อง 8 และช่อง 3 การออกหน่วยมิตรประชาของกองทัพอากาศ ได้แก่ การให้บริการตัดผม และตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง และมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง มอบอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 120 ชุด และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียน บ้านดอนตะลี โรงเรียนบ้านดอนพันชาด อำเภอตาลสุมและโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครู นักเรียน ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุขโดยเร็ว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และแก้ไขปัญหาต่อไป.

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ ออนไลน์​ รายงาน​

Close