คณะผู้ใจบุญ”ร่วมทอดกฐินสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา”

วันนี้ ชาวคณะผู้ใจบุญ ร่วมทอดกฐิน 2 แผ่นดิน ไทย และกัมพูชา

นำโดย คุณจักรพงษ์. ปิติพรสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ บ.สุวรรณเกลียวทอง. พร้อมครอบครัว และพนักงาน บ.สุวรรณเกลียวทอง. ร่วมกับ อบต.แหลมกลัด. ประชาชนชาวไทย. ได้ไปทอดกฐินสองแผนดิน. ไทย – กัมพูชา. ทอด ณ วัดทมอดา. ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธสัตย์. เพื่อสมทบทูนก่อสร้างพระอุโบสด หลังใหม่. ได้มีนายเฮง. โซ๊ะเพียนา นายอำเภอเวียงเวง. ฯ พล.ต.ต.กูล. ซาเรือน. รองผู้ว่าจังหวัดโพธิสัตย์ฝ่ายตำรวจ. นายลี. ตง นักธุระกิจชาวจีนที่ทมอดา. ทหาร. ตำตรวจ และพี่น้องชาวกัมพูชา พี่น้อง ชาวกัมพูชา ผู้ใหญ่บ้านกำนัน มัคทายก และพวกถือศีล ที่อยู่บริเวณในวัด มาให้การต้อนรับและร่วมทอดกฐินสามัคคีสองแผนดิน ไทย – กัมพูชา ในครั้งนี้. บรรยากาศเป็นไปด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close