ร้อยเอ็ด”ถวายผ้ากฐินสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทรสุนทรธรรม

ร้อยเอ็ดพ.อ.ดร.วันชนะ กลิ่นพรมสุวรรณนำพุทธศาสนิกชนถวายผ้ากฐิน ที่ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทรสุนทรธรรม (สาขาวัดป่าเครือวัลย์) ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก


เมื่อเวลา 09.30น.น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พ.อ.ดร.วันชนะ กลิ่นพรมสุวรรณรอง ผบ.ป.6 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ที่ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทรสุนทรธรรม บ้านหนองคำใหญ่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้ใต้บังคับบัญชาและนำพุทธศาสนิกชน ชาวร้อยเอ็ด จังหวัดศีรสะเกษและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้จำนวนมาก


ทั้งนี้ การทอดกฐินในครั้งนี้ เป็นนำผ้ากฐินมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นรวบรวมเงินจากผู้บริหาร ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อการบำรุงพระอารามและเขตพุทธาวาส สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทรสุนทรธรรม(สาขาวัดป่าเครือวัลย์)บ้านหนองคำใหญ่ ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วน และอิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า

 

คณิต ไชยจันทร์ /ภาพ/ข่าว

Close