สภ.ช้างใหญ่”จว.พระนครศรีอยุธยา เปิดอาคารฝ่ายปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่”

สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยาทำพิธีเปิดอาคารฝ่ายปฎิบัติการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารฝ่ายปฎิบัติการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ โดยมี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพ็ชร พ.ต.อ.สง่า ธีระศรัณยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาพ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.ช้างใหญ่ นายประมาณ สว่างญาติ สมาชิกวุฒิสภา คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา,ดร.ภาณุพงศ์ ศิริรักษาการ นายอำเภอ บางไทร คุณสุระชัย กุหลาบ หน.พระตำหนักสิริยาลัย,นายสุวัฒ์ แก้วเขียว ผจก.การไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา,นายวินิจ เลิศรัตนชัย,นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงค์ ผอ.โครงการก่อสร้าง บ.เอ็มซีเอส สตีล,นายไกสร แก้วแสงเอก ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 2 และคณะ กต.ตร.สภ.ช้างใหญ่ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณรจนา เพิ่มพูล คุณสุภานัน ไวยนิยี , ดร.ณรงค์ มีฐานะรวมทั้งพ่อค้าประชาชน นักธุรกิจและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้การต้อนรับ


โดย นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายกเทศบาล ตำบล ราชคราม ประธาน กต.ตร.สภ.ช้างใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 16 เมตร โดยบริเวณชั้นล่างเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามและที่ชั้น 2 เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร โดยอาคารหลังใหม่นี้จะเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดีและเป็นอาคารที่เกิดจากความสมัคสมานสามัคคีของทุกฝ่ายในการระดมทุนก่อสร้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


โดยจัดสร้างขึ้นเนื่องจากอาคารโรงพักหลังเก่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของเจ้าหน้าทีตำรวจที่ปฏิบัติงานภายในสถานี และการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการที่โรงพัก สำหรับทุนในการจัดสร้างนั้นได้จากทางคณะสงฆ์ พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ทอดที่ วัดโพธิ์แตงใต้ ตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 ได้ยอดเงินในการก่อสร้างรวมเป็นจำนวนเงิน 3,819,560 บาทแต่ยังไม่เพียงคณะ กต.ตร.สภ.ช้างใหญ่ ร่วมกับ พ่อค้าประชาชน นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างประมาณ 4,000,000 บาทเศษโดยไม่ได้ใช้งบของทางราชการและใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 1 ปี
จากนั้น พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดอาคาร ฝ่ายปฎิบัติการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่และพระอาจารย์แดงได้เมตตาจิต เจิมอาคารเพื่อเป็นศิริมงคลและนายไพฑูรย์ สุขสามดาว ปธ.กต.ตร.สภ.ช้างใหญ่ ได้ส่งมอบอาคารให้กับ พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาไว้ใช้ในราชการต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ช้างใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พี่น้องประชาชน รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุนกิจการของตำรวจ สภ.ช้างใหญ่ ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้จนแล้วเสร็จเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามที่สำคัญเป็นการพัฒนาการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะ กร.ตร.และผู้ให้การสนับสนุนจำนวน 30 รายและพ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.ช้างใหญ่ได้มอบผ้าตัดเครื่องแบบสีกากี สนว.01 ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างใหญ่ เพื่อเป็นสวัสดิการคนละ 1 ชุด ครบทุกนาย
พ.ต.อ.สถิตย์ กล่าวว่าการ จัดพิธีครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดย พระอาจารย์ฤาษีเณรธาตุพุทธคุณ ได้ทำพิธีบรวงสรวงเทพเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดอาคารปฏิบัติงานหลังใหม่สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ จากนั้นเริ่มพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 9 รูป อาทิ พระครูเกษม จันทวิมล หรือพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามัญ พระนครศรีอยุธยา

Close