นายอำเภอพบพระ”เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม

นายอำเภอพบพระ
เปิดงาน การแข่งขันกีฬา กีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม
“PHOBPHRA GAME”
ณ. สนามกีฬา โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น
นายอภิชาติ เหมืนมนัส
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา
กีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม
“PHOBPHRA GAME”
นายถิรวัตน์ แจ้งประสิทธิ์
ประธานนักเรียน
โรงเรียน พบพระวิทยาคม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
จุดประสงค์ การ
กีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม
PHOBPHRA GAME
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาและกีฑาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
กีฬา 9 ชนิด


โดย.มีกีฬา 9 ชนิด
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง ตะกร้อ E-Sport กรีฑา
มีนักเรียน 921 คน บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 63 คน
มีประกวด กองเชียร์ลีดเดอร์ การประกวด ขบวนแห่ ของแต่ละสี
มี นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน พบพระวิทยาคม นายดิฐชัย (เส็ง)ฉันติกุล ประธานชมรมปันจักสีลัตตากซิตี้ ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นายสมจิตรปันปิงประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันตำบล พบพระ
ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครูนักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า1,000คน


ชวลิต วิกุลชัยกิจ /รายงาน

Close