ศรีสะเกษ!!!แถลงข่าว-เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

ศรีสะเกษแถลงข่าวเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุด เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน โดยจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นับเป็นโอกาสที่จังหวัดศรีสะเกษ จะได้ต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเรื่องอาหาร และที่พัก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นเมือง Sport City ก็จะมีดอกาสในการจัดการงานวิ่งต่างๆ เราจะให้ความสำคัญของนักวิ่งที่มาเป็นบุคคลพิเศษ ทีมาร่วมวิ่งในวันนั้น เพราะส่วนหนึ่งของการมาของนักวิ่งจะเป็นการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองที่อารยะธรรมที่หลากหลาย และเป็นการประชาสัมพันธ์โดยนักท่องเที่ยวเอง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตเร็วๆนี้จังหวัดอาจจัดการวิ่งในภาคกลางคืนหรือไนท์รัน ที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับนักวิ่งที่ชอบวิ่งช่วงเย็น ที่ไม่ยากตื่นแต่เช้า วิ่งเสร็จแล้วก็จะมีกิจกกรรมการแสดงพื้นเมืองและสังสรรค์บันเทิงด้วย จึงขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมโครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย
นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี 2562 ในปีนี้ ได้จัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ FUN RUN ระยะทาง 5.0 กม. Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. และ Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเวลาราชการ โทร. 045-814-676 ต่อ 11

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ศรีสะเกษมีงานเทศกาลใหญ่ๆอยู่ปีละ3ครั้งคืองานเทศกาลดอกลำดวนบานในเดือนมีนาคม งานเทศกาลเงาะ-ทุเรียนในเดือนมิถุนา-กรกฎา และงานเทศกาลเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดงในเดือนธันวาคม ซึ่งการจัดวิ่งเทิดพระเกียรติสู่ผามออีแดงเป็นกิจกรรมที่มีนักท่องเที่ยวมาร่วมเดิน-วิ่ง เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี และมีชาวต่างชาติที่สนใจมาจากทั่วโลก ต้องมาเตรียมตัวนอนก่อนเพื่อที่จะตื่นแต่เช้าวิ่งสู่ผามออีแดง หลายๆท่านที่เคยมาวิ่งบอกว่าเป็นบรรยากาศยามเช้าที่วิ่งแล้วมีความสุข เพราะในเดือนธันวาคมอากาศเย็นสถานที่วิ่งก็ไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่นี่เป็นทางวิ่งขึ้นสู่เนินเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม วิ่งผ่านหมอก มองไม่เห็นทางต้องชะลอการวิ่งและชมวิวตลอดสองข้างทาง จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาวิ่งสู่ผามออีแดงได้ทั้งกุศลผลบุญและได้สุขภาพที่ดีด้วย

ข่าว/ภาพ ….. บุญทัน ธุศรีวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close