กลุ่มเซ็นทรัลมอบทุนการศึกษาในโครงการ”เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาปีที่ 2”

กลุ่มเซ็นทรัลมอบทุนการศึกษาในโครงการ “เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาปีที่ 2” เพื่อสานฝันทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส

นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาปีที่ 2 โดยมี นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ , ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หน้าลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง รวมนักเรียนนักศึกษาจำนวน 10 คน ได้รับการพิจารณารับมอบทุนการศึกษา รวมทุนการศึกษามูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท

โดยคุณสายพิณ วงศ์ประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ ได้กล่าวว่าสำหรับ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าฯ โรงแรม และร้านอาหาร ที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดโครงการ “เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นโดยจะผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ ซึ่งทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่รับการพิจารณา 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ , โรงเรียนบ้านหมากแข้ง , โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , โรงเรียนมัธยมสิวัณรี 1 อุดรธานี , โรงเรียนสมุทรปราการ , โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีนุเคาะห์ , โรงเรียนค่วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จำนวนผู้รับทุนการศึกษา 10 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 50,000 บาท

Close