ธกส.ชัยภูมิ”เดินหน้าช่วยเกษตรกรใช้หนี้นอกระบบ”

ธกส.ชัยภูมิเดินหน้าช่วยเกษตรกรใช้หนี้นอกระบบ


ลูกหนี้นายทุนนอกระบบกว่า10,000ราย เริ่มมีความหวังหลังจากที่ทาง ธกส. รับเป็นตัวกลางช่วยเหลือ ปัญหาเงินกู้นอกระบบ เป็นการปิดบัญชีหนี้นอกระบบ และดึงยอดหนี้ส่วนนั้นเข้ามาอยู่ในระบบธนาคาร เกษตรกรสามารถติดต่อขอปรึกษาได้ที่ ธกส.ทุกสาขา หมดเขต31มีนาคม2563นี้

นายประยงค์ มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่าขณะนี้มีเกษตรกรเป็นจำนวนมากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูง จนส่งผลให้เกษตรกรกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากภาระผูกพัน เพราะแหล่งเงินกู้เหล่านี้ไม่ได้มีสถาบันการเงินรับรอง ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาให้ทั้งนายทุน และลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้จำนวนมากยังไม่ทราบรายละเอียด และเข้าไม่ถึงโครงการยกระดับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการนี้สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงาน ธกส.ได้ทุกสาขา โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561 และจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2563นี้
ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมามีชาวชัยภูมิให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการถึง15,000 ราย และดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 7,268ราย รวมเป็นเงิน 367.15ล้านบาท ส่วนที่เหลือและผู้ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการพูดคุยกับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน หากเกษตรกรใช้ที่ดินค้ำประกันกับเจ้าหนี้นอกระบบ ก็ให้ใช้ที่ดินอันนั้นมาค้ำประกันกับธนาคาร

ด้านนางอุดร จิตกลาง ชาวบ้านห้วยฝรั่ง ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่าตนมีฐานะยากจน มีอาชีพทำไร่มันสำประหลังและรับจ้างทั่วไป รายรับไม่พอกับรายจ่ายจนต้องกู้เงินนอกระบบจากนายทุนมาใช้จ่ายในครอบครัวในอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ5-10บาทต่อเดือน แต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาภาวะฝนแล้งทำการเกษตรไม่ได้ผล พืชผลทางการเกษตรไม่สามารถนำไปขายเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้สินได้ ส่งผลต้องให้กู้เพิ่มจนกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว แต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้กับ ธกส.ตนรู้สึกสบายใจและเริ่มหาเงินชำระหนี้คืนได้เป็นบางส่วน เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ ธกส.คิดเพียง1บาทต่อเดือนเท่านั้น

/วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน

Close