เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด”เน้นให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งใช้นำ้น้อย

ร้อยเอ็ด การเกษตร นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้…อำเภอจังหารส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งที่ตำบลผักแว่นม่วงลาดพร้อมแก้ไขปปัญเกษตรกรต้องการทำนาปรัง


วันนี้22 พฤศจิกายน 2562 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหารพร้อมด้วย นายเมธี รอดสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลผักแว่น ม่วงลาด ร่วมประชุมกับผู้นำท้องที่ มีนายรัตนพงษ์ ศิริแว่น กำนัน นายสุรพงษ์ ภูมิผักแว่น ผู้ใหญ่ ม.4 บ้านโนนเชียงบัง ผญบ.ทุกหมู่บ้าน บ้านแพทย์สารวัตรร่วมประชุมที่บ้านโนนเชียงบังหมู่ 4 ตำบลผักแว่น เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เกษตรกรพื้นที่ตำบลม่วงลาด ผักแว่น ขอทำนาปรังเพราะฤดูฝนน้ำท่วม โดยมีหนังแจ้งจากนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร มอบหมายให้เกษตรอำเภอจังหาร ดำเนินการสถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีเพราะทางเขื่อนวังยาง อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ได้ปล่อยน้ำให้ทำนาปรังแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนาข้าวดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร นำแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา คือ ถั่วเขียว ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังนาด้วย ทั้งนี้พื้นที่ตำบลผักแว่น ม่วงลาด เป็นพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จากอำเภอศรีสมเด็จ ด้วย พร้อมให้เกษตรกรที่ดำเนินการทำการเกษตร ปลูกข้าวนาปรัง แล้ง/63 ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในระบบด้วย ทุกราย

คณิต. ไชยจันทร์ /ภาพ/ข่าว

Close