เกษตรกรปลื้ม”หอมแดงยางชุมน้อยศรีสะเกษ”ขึ้นห้าง

เกษตรกรปลื้ม:หอมแดงยางชุมน้อยศรีสะเกษขึ้นห้างบิ๊กซีโลตัสและส่งนอก มีสัญญา 8 ปี


เมื่อเร็วๆนี้ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ออกสำรวจการปลูกหอมแดงและผลผลิตหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหอมแดงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษปีละหลายร้อยล้าน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพัน์ส่งเสริมการปลูกหอมแดงและการตลาดหอมแดง เพื่อให้หอมแดงศรีสะเกษมีราคาสูงขึ้น เพื่อนำรายได้เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นายสุนันท์ สืบเสน เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย และพ่อค้ารายใหญ่ผู้ส่งออกหอมแดงต่างประเทศ กล่าวว่า เคยทำงานที่บริษัทโตโยต้าได้รับเงิน 70,000-80,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 ปี แต่ตอนนี้ต้องหันมาเช่าที่ปลูกหอมแดงจำนวน 20 ไร่ ขณะเดียวกันก็ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อหอมจากเกษตรกรส่งให้แก่ห้างบิ๊กซี ห้างโลตัสและห้างเซ็นทรัล นอกจากนี้ได้ส่งออกต่างประเทศและได้ทำสัญญาขายหอมแดงศรีสะเกษส่งออกเป็นเวลา 8 ปี ให้แก่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศปากีสถาน
นายสุนันท์ สืบเสน กล่าวต่อไปว่า เมื่อปีที่ผ่านมาราคาหอมแดงตกต่ำ เพราะผลผลิตไม่ดีเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ปีนี้มีเกษตรกรปลูกหอมแดงลดลง ช่วงเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวในปีนี้หอมแดงได้ราคาดีมาก เพราะเกษตรกรปลูกหอมแดงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สภาพอากาศอำนวยส่งผลให้หอมแดงมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป มีราคากิโลละ 60 – 70 บาท

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวว่า เมื่อเดินทางไปสำรวจการปลูกและเก็บเกี่ยวหอมแดงของเกษตรแล้ว มีความยินดีและพอใจมาก จึงขอให้เกษตรกรได้รักษาคุณภาพของหอมแดงศรีสะเกษ เพราะหอมแดงของศรีสะเกษขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติและมีสรรพคุณทางยา อยากให้รักษาคุณภาพ โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป ทำให้ผู้ซื้อที่ต้องการเก็บหอมแดงใหม่ๆไว้ปรุงอาหาร สามารถเก็บไว้นานๆ ถ้าสามารถเก็บได้ประมาณ 5-6 เดือน หอมแดงก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไปและมีราคาสูงขึ้น ในวันนี้ได้ลงมาพื้นที่เพื่อต้องการชูหอมแดงซึ่งอยู่ในคำขวัญของศรีสะเกษและให้คนรู้ว่าหอมแดงศรีสะเกษของเรามีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close