สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เดินทางมาเป็นประธาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ที่วัดชุมนุมศรัทธา  ตำบลบางไทรป่า  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส            วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร  เดินทางมาเป็นประธาน       ฝ่ายสงฆ์  โดยมีคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม         หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชน เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม สุพรรณ (ธรรมยุต)          รองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา รักษาการเจ้าอาวาสวัดเสนหาพระอารามหลวง ซึ่งในงานได้มีพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดชุมนุมศรัทธา ซึ่งเป็นปณิธานของท่าน  โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ้น 1,468,890 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

​​พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)  เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2500  อุปสมบทมื่อ        พ.ศ.2520 สังกัดธรรมยุติกนิกาย  วุฒิการ น.ธ.เอก  

​​ฝ่ายปกครอง  พ.ศ.2546  เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ รองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา         เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี (ธ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง

​​พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562  ณ  โรงพยาบาลบางเลน  จังหวัดนครปฐม  รวมสิริอายุ 62 ปี   42 พรรษา

​​​​​​​​​นางสาวชนิดา   พรหมผลิน

​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

 

Close