เด็กอาชีวะผุดสร้างเครื่องเฝ้าระวังภาวะ”โรคลมแดด”รางวัลเหรียญทอง

ไอเดียเจ๋ง! เด็กอาชีวะผุดสร้างเครื่องเฝ้าระวังภาวะ “โรคลมแดด” รางวัลเหรียญทอง สัญญาณเตือนก่อนตาย

เมื่อเร็วๆนี้ นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat Stroke Thailand 4.0 หรือโรคลมแดด ขึ้น เพื่อทดแทนการชักธงสีบอกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของทหาร เดิมทีทางทหารใช้ธง 5 สีบอกสัญญาณอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคลมแดด (Heat Stroke) ในขณะทำภารกิจฝึกทหาร โดยมี นายภูวดล เปี่ยมจาด หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายปิยะ ภูมิภักดิ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษานักสิ่งประดิษฐ์และเป็นผู้กำกับดูแลนักศึกษาในการเขียนโปรแกรมให้เครื่องทำงาน ได้นำทีมนักสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สิ่งประดิษฐ์ประเภท 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย จนสามารถคว้ารางวัลผลงานระดับเหรียญทองมาครอง


สำหรับเครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat Stroke Thailand 4.0 นี้ เป็นแนวคิดของนักศึกษาที่มองจากปัญหาทั้งในและต่างประเทศที่เกิดวิกฤตโลกร้อน ส่งผลให้เกิดโรคลมแดด (Heat Stroke) ในกลุ่มทำภารกิจกลางแจ้งเป็นจำนวนมากจะเห็นตามข่าวมีการเสียชีวิตสูงถึงพันรายต่อปีรวมทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีแนวคิดขึ้นแล้วเสนอผ่านคณะครูในแผนกวิชาเพื่อรับการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครื่อง ที่สำคัญการสร้างเครื่องของนักศึกษาสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ซึ่งเมื่อประดิษฐ์เครื่องเสร็จ ได้นำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จาก 5 สาขาวิชา 5 มหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยทดลองและหาคุณภาพของเครื่อง ผลออกมาเครื่องมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก และนำเครื่องไปทดลองใช้กับ 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทหาร กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มฝึกลูกเสือ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มสวนสาธารณะกลุ่มชุมชนทั่วไปและกลุ่มออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและภายในโรงยิม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat Stroke Thailand 4.0 ที่นักศึกษาคิดค้นขึ้นมาเป็นประโยชน์และนำมาใช้ได้จริง และช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ โดยการส่งสัญญาณเตือนให้ได้รับรู้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากการเกิดภาวะ Heat Stroke ส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญมาก ๆ คือ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบตัวคน มีผลต่ออุณหภูมิของร่างกายของคน โดยเฉพาะผู้ที่มี Activity กลางแจ้ง เช่น นักกีฬา ทหาร หรือเกษตรกร หากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เครื่องประดิษฐ์วัดได้ถึงระดับใดๆ ก็มีไฟเตือนให้ทราบ โดยเฉพาะหากถึงระดับวิกฤตที่จะเกิดอันตรายกับมนุษย์ก็จะมีไฟและเสียงไซเรนเตือนให้ทราบ จะได้หยุด Activity ในทันทีและดื่มน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย ให้ลงมาอยู่ในระดับปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะ Heat Stroke ได้.

บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close