พระราชทานเพลิงศพ นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง “ไวยาวัจกรวัดไผ่ล้อม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม     งานพระราชทานเพลิงศพ นายสวัสดิ์  ศรีสว่าง อายุ 89 ปี   ไวยาวัจกรวัดไผ่ล้อม,กรรมการสภา          วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพ่อน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ดำเนินการ   จัดงานอย่างสมเกียรติ

 โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (มหานิกาย)                 มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พท.ดร.สินธพ  แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม พรรคประชาธิปัตย์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม           เป็นผู้อ่านประวัติของผู้วายชนม์ และนายสุนทร  แก้วพิจิตร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม        ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน  ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและมีผู้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยนายสวัสดิ์  ศรีสว่าง ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ประกอบคุณงามความดีเพื่อสังคมตลอดมา เป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาทิ งานด้านพระพุทธศาสนา ของวัดไผ่ล้อมและวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  จึงเป็นที่รักและเคารพนับถืออย่างยิ่ง     กับผู้ร่วมงาน  อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีใจรักความเป็นไทย สร้างสรรค์งานด้านวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดมา  และได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมจวบจนวาระสุดท้าย

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต   รายงาน

​​​​​​

Close