วัดตะโก”จัดสร้างหลวงพ่อรวย”ปาสาทิโก นั่งไก่คู่ ขนาดหน้าตัก 9 เมตร”

วัดตะโก จัดสร้างหลงพ่อรวย ปาสาทิโก นั่งไก่คู่ ขนาดหน้าตัก 9 เมตรเพื่อประดิษฐานในอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุมงคล หลวงพ่อรวย


เมื่อเวลา 17:39 น.วันที่ 9 ธันวาคม ที่ปะรำพิธี วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก เจ้าประคุณสมเด็จพระพญาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดยานาวา เจ้าประคุณสมเด็จพระพญาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานาวา ได้เมตตาจารแผ่นชนวนนำฤกษ์ เททองหล่อหลงพ่อรวย ปาสาทิโก นั่งไก่คู่ มี พระธรรมรัตนมงคลวัดพนัญเชิง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาส วัดพนัญเชิงวรวิหาร และพระเมธีวรากรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้ร่วมเป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน”หลวงพ่อรวยนั่งไก่คู่ องค์ปฐม”หน้าตัก 9 นิ้ว โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี พ.ต.อ.ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี และศิษยานุศิษย์ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)นับพันคนเข้าร่วมพิธี
พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโกกล่าวว่า คณะศิษย์ในพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ได้มีการประชุม


ปรึกษาหารือในการจัดโครงการการก่อสร้างหลงพ่อรวย ปาสาทิโกนั่งไก่คู่ ขนาดหน้าตัก 9 เมตรขึ้น เพื่อเปิดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุมคลและเป็นที่ศึกษาประวัติความเป็นมาของ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวยปาสาทิโก)ประจำวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย และเป็นศูนย์รวมศรัทธาสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอภาชีรวมถึงสถานที่ใกล้เคียงได้ศึกษาหาความรู้ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกที่ได้สร้างคุณประโยชน์ไว้นานัปการต่อประเทศชาติและพระศาสนา จนหาค่าประมาณมิได้

จึงได้มีความเห็นร่วมกันจัดสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์
(หลวงพ่อรวยปาสาทิโก)นั่งไก่คู่องค์ปฐมเพื่อประดิษฐานในอาคารพิพิธภัณฑ์แสดง
วัตถุมงคลประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก และเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์แห่ง
คุณงามความดีที่คณะศิษย์ทุกคนจะได้มาสักการะบูชาระลึกถึงคุณงามความดีของ
หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก สืบต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close