สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายไฟพระฤกษ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  นำโดยนางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม     พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้ากราบนมัสการพระมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์  ปญฺญาสิริ ป.ธ.9)                 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เพื่อถวายไฟพระฤกษ์ที่นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม     เป็นประธานในพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช           สกลมหาสังฆปริณายก

 เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (77 จังหวัด) ทั่วประเทศ ร่วมพิธี            ถวายสักการะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช          สกลมหาสังฆปรินายก  เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 ใช้สำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดต่าง ๆ  เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเริ่มต้นเข้าปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล

     สำหรับจังหวัดนครปฐม  จะมีพิธีมอบไฟให้กับวัด (มหานิกาย) ในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น 204 วัด          ในวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 15.00 น. ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สำหรับวัด (ธรรมยุต) จะดำเนินการประชุมหารือกำหนดวันมอบไฟพระฤกษ์ และจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา   พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต   รายงาน

 

Close