กรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่”ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิม

ตราด/คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ขึ้น

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธ.ค.2562 ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นางสาวปอร์วัน ไชยศิริ เป็นเก้านั้ง ในปีนี้และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายวิระชาญ ประทีปาระบะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พ.ท.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 40 คน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการวางแผนที่บริเวณงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ธค.ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 โดยในงานจะมีการแสดงสินค้าเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงได้เรียกคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอําเภอคลองใหญ่มาช้านาน ทั้งยังเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวประมงของอําเภอคลองใหญ่และชาวเรือประมงทั่วไปด้วย ซึ่งกิตติศัพท์ของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ นี่ ได้ขจรขจายไปสู่ที่ต่างๆทําให้มีผู้ที่เคารพเลื่อมใสในองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ได้นําเครื่องไหว้มาเซ่นไหว้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่แห่งนี้ โดยเฉพาะในวันตรุษจีน วันสารท และเทศกาลงานประจําปีของศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จะมีผู้ที่เคารพเลื่อมใสในองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมนําสิ่งของต่างๆมาเซ่นไหว้กันอย่างเนื่องแน่นกันเป็นประจําทุกปี ในการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ในแต่ละครั้งจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการต่างๆที่จะต้องดูแลงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ให้ครบ 5 วัน 5 คืน ทางศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จะมีการแห่เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เพื่ออัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ย องค์ปึงเถ้ากง ม้าที่สิ่งสถิตย์อยู่ในศาลเจ้าแม่ทเพื่อนําออกมาให้ชาวอําเภอคลองใหญ่ขอพรอวยพรแก่ชาวเรือด้วย ในวันที่ 31 ธ.ค.2562 ในเวลา 05.00น. แห่เจ้าแม่เป็นต้นไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงาน

Close