ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69”

ศรีสะเกษ:ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ การศึกษาพิเศษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทนปลัด จ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 นางเกตุอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ การศึกษาพิเศษ ขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งกรอบแนวคิดในการจัดงานที่ว่า “เด็กการศึกษาพิเศษ อีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา” โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มเทคโนโลยีของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ดนตรี และการจัดค่ายพักแรมของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดียิ่ง ตนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน ที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถ สัมฤทธิ์ผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่มาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ และได้เดินทางไปที่ รพ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วได้เกิดอุบัติเหตุตกบันไดได้รับบาดเจ็บ โดยมี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ และคณะพยาบาล ได้ให้การดูแลรักษาพยาบาล น.ร.ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่จนทำให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้ว

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close