เครือข่ายประมงพาณิชย์”และธุรกิจต่อเนื่องประมงกระบี่”เดินทางเข้ากทม.ร่วมชุมนุม

เครือข่ายประมงพาณิชย์ และเจ้าของธุรกิจต่อเนื่องประมงทุกชนิด กระบี่ ร่วม เดินทางเข้ากรุงมหานคร พร้อมจะร่วมชุมนุมยืดเยื้อ รอฟังคำตอบรับแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 11 ข้อ ที่ได้ยื่นไป


16. ธันวาคม 2562ช่วงเย็นวันนี้ เครือข่ายประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ และเจ้าของธุรกิจต่อเนื่องประมงทุกชนิด ทยอย ขึ้นรถบัส ที่ทางสมาคมชาวประมง จังหวัดกระบี่ เตรียมไว้ เดินทางเข้า ถึงกรุงมหานคร ในเช้าวันนี้ ซึ่งบางส่วน เดินทาง ไปก่อนหน้านี้ ไปสมทบกับเครือข่ายสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยทั้ง 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ร่วม ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวัน นี้ เพื่อทวงถามข้อเรียกร้อง 11 ข้อ ที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังกระบี่ พร้อมกัน ทั้ง 22 จังหวัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง ทั้งนี้ ประกาศพร้อมร่วมชุมนุมยืดเยื้อ

นายมานิตย์ ดำกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผย่า พร้อมจะร่วมชุมนุมยืดเยื้อ รอฟังคำตอบรับแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 11 ข้อ ที่ได้ยื่นไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่ยังตอบสนองพร้อมจะหยุดทำการประมง และหยุดดำเนินกิจการทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับประมง เพราะปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัญหา มายาวนานกว่า 5 ปีแล้ว และเคยเรียกร้องมาแล้วหลายครั้งแต่ได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด เช่น หยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีก ,เสนอให้แก้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร็ว ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง ,เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติดระบบติดตามเรือ (VMS) , หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทันที , เพิ่มวันทำการประมง และให้ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้กับชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด ( Fleet CARD) เป็นต้น .

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

Close