รองพ่อเมืองสรีสะเกษ”จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร

รองพ่อเมืองศรีสะเกษจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นโดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับแลร่วมพิธี

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในครั้งนี้ มีเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดทั้ง 22 อำเภอ ประกอบด้วย กล้วยน้ำว้าสุก หอมแดง มะละกอสุก มะพร้าวอ่อนน้ำหอม พริกจินดาแดง ข้าวโพดหวานฝักสด และมันสำปะหลัง ซึ่งผลผลิตเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร ชนะอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และชนะอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร โดยจังหวัดศรีสะเกษจะมอบรางวัลและประกาศนียบัตรในวันประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษประจำเดือนมกราคม 2563 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรให้มีการพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐาน สามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ ตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้สามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งนำโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ที่มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้อุ่นใจและบริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้สารพิษต่อไป

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Close