พิม อัศวเหม”กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น”

พิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น และคณะอาจารย์ ในโอกาสเยี่ยมชมหอชมเมืองสมุทรปราการเพื่อเป็นการสร้างประสพการณ์ที่ดีกับเด็กๆ

สถาบัน เอ พี เอฟ จัดโครงการนำนักเรียนชาวญี่ปุ่น อายุระหว่าง 12 -15 ปี และคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการ หรือหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นายวีระพจน์ วิมลชยากร นายสรวิศ เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการ หรือหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวญี่ปุ่น และคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอน ได้เรียนรู้สถานที่สำคัญๆ ในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกด้วย


สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close