อ่างทอง ขนมดอกลำเจียก ขนมโบราณขึ้นชื่อของไทย

อ่างทอง  ขนมดอกลำเจียก ขนมโบราณขึ้นชื่อของไทยจนในหลวงรัชกาลที่ 2 แต่งกลอนขนมดอกลำเจียกไว้


ที่ร้านพรพรรณขนมไทย ภายในตลาดศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ยังอนุรักษ์การทำขนมไทยโบราณไว้อย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 5 ในนามวิสาหกิจชุมชน”เอกลักษณ์ขนมไทยโบราณ”จนเป็นที่เรืองลือถึงความอร่อยของขนมไทยโบราณ อาทิขนมดอกลำเจียก ขนมเกษรลำเจียก ขนมไข่ปลา และขนมไทยอีกมากมาย
ซึ่งขนมดอกลำเจียก ของร้านพรพรรณขนมไทยได้มีโอกาสเข้าไปทำขนมดอกลำเจียก ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชวังบางปะอิน จนได้รับโล่พระราชทาน เมื่อปี 2522
นางพรพรรณ อัมวัฒน์ อายุ 55 ปี เจ้าของร้านพรพรรณขนมไทย กล่าวว่าตนเป็นรุ่นที่ 5 แล้วในการสืบสานการขนมดอกลำเจียก ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่อร่อยหาทานยาก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงแต่งกลอนเกี่ยวกับหอมหวานอร่อยของขนมดอกลำเจียก
ขนมดอกลำเจียกเป็นขนมที่หารับประทานได้ยากมากเพราะต้องใช้ข้าวเหนียวเมล็ดมาแช่น้ำกว่า 3 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาพึ่งแดดให้แห้งแล้วใส่ครกตำจนข้าวฟูจึงนำมาร่อนจนเป็นแป้ง ขนมดอกลำเจียกเป็นขนมที่ชาบ้านไม่นิยมทำกินเอง เพราะเป็นขนมที่ทำยากมาก

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Close