ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์”เยี่ยมผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่”

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม่พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

วันที่ 3 มกราคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำกระเช้ามามอบให้ผู้บาดเจ็บพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัว ทั้งนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 21 ราย บาดเจ็บไม่มากกลับบ้านได้จำนวน 9 ราย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 12 ราย ขณะนี้อาการปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์ พยาบาลอย่างใกล้ชิด

พิสิษฐ์รื่นเกษม ข่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close