พ่อเมืองศรีสะเกษ”เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบ้านตำแย”

ศรีสะเกษ พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบ้านตำแย ที่อำเภออุทุมพรพิสัย


เมื่อคืนวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ที่ตลาดวัฒนธรรมบ้านเก่าเฮาตำแย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบ้านตำแย โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอำเภออุทุมพรพิสัย และประชาชนบ้านเฮาตำแย อำเภออุทุมพร ร่วมกิจเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การแสดงโปงลาง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม 3 ตำบลได้แก ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลกำแพงและตำบลสำโรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและครอบครัวและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้ตลาดวัฒนธรรมบ้านเก่าเฮาตำแย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภออุทุมพรสัย ต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close