นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ”เปิดงานประเพณีบุญกลุ้มข้าวใหญ่”สืบสานประเพณีท้องถิ่น”

ศรีสะเกษ นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษเปิดงานประเพณีบุญกลุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณีท้องถิ่น วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกลุ้มข้าวใหญ่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอวังหิน โดยมีพระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน และนายสุพล สุขสงวน มัคนายกวัดป่าวังศิลา นำพุทธศาสนิกชนบ้านวังศิลา อำเภอวังหิน ร่วมทำบุญกลุ้มข้าวใหญ่ด้วยข้าวเปลือกถวายวัดเป็นจำนวนมาก ได้ปัจจัยข้าวเปลือก จำนวน 4,000 กิโลกรัม และเงินสดจำนวน 2,598 บาท ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยข้าวเปลือกถวายให้วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของพระสงฆ์ที่ประจำวัดต่อไป
นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญกลุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณีท้องถิ่นของวัดป่าวังศิลา ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายสุพล สุขสงวน มัคนายกวัดป่าวังศิลา และประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนบ้านวังศิลา อำเภอวังหิน ร่วมทำบุญกลุ้มข้าวใหญ่ด้วยข้าวเปลือกถวายวัดเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จึงขอให้ชาวพุทธศาสนิกชนบ้านวังศิลา ได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญกลุ้มข้าวใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ / จังหวัดศรีสะเกษ

Close