ธ.ก.ส.ประจวบฯส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการครึ่งไร่คลายจน”

ธ.ก.ส.ประจวบฯ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการครึ่งไร่คลายจนสำหรับคนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย


วันที่ 6 ม.ค.2563 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้างศาลหลักเมืองประจวบฯ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบฯ นายชานนท์ จินดาทองทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางอุไรวรรณ ชุมพงศ์ ผู้จัดการ ธกส.สาขาประจวบฯ ร่วมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการครึ่งไร่คลายจน ของ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อดีตปลัดจังหวัดประจวบฯ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก อาหารปลอดภัย เช่น พริก ถั่วฝักยาว ถั่วพู ผักบุ้ง ฟักทอง ผักสลัด เห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกไม้ยืนต้น ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆ เช่นคนในเมือง สามารถดำเนินการได้ และผู้มีรายได้น้อย สามารถดำเนินการเพื่อพึ่งพาตนเองทำเองได้ ไม่ต้องซื้อ

นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เริ่มจัดจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้รวมรายได้สะสมจนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท โดยจะมีในทุกวันจันทร์ และอังคาร ของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น.โดยจะมี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้นแบบในหลายๆชุมชนที่ทำโครงการครึ่งไร่คลายจน เช่น นายอร่าม โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 63 หมู่ 2 บ้านหนองกระเพา ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ ที่เป็นตัวอย่างของผู้นำชุมชนบ้านหนองกระเพา ในการผลิตอาหารปลอดภัย และ กลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการทำแปลงผักเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการรวบรวม แปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเพณี โดยเน้นสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดธุรกิจชุมชนสร้างไทยต่อไป

นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม /ข่าว/ประจวบคีรีขันธ์

Close