พ่อเมืองวัฒนา”นำชาวศรีสะเกษนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

พ่อเมืองวัฒนานำชาวศรีสะเกษ”นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหล่ากาชาดและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธี”โครงการศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ และดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามและร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก และมีพระราชกิติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์แบบไทยไทยร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้จากการได้ขายผ้าไหมและผ้าทอมือ เพราะทุกคนที่มางานจะแต่งกายสวยงาม และมีแมวมองสำหรับให้รางวัลผู้ที่แต่งกายชุดไทยได้สวยงาม แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง รวมถึงภาชนะที่ใช้ในการตักบาตรเป็นตะกร้าด้วย


ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี คนไทยเป็นคนมีจิตใจดี หากเราทำเป็นกิจวัตรประจำและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้จะส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ /จังหวัดศรีสะเกษ

Close