กองทัพภาคที่ 1”ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ “ตัดผมฟรี

กองทัพภาคที่ 1 ให้ความช่วยเหลือ เด็กพิเศษ ตัดผมฟรี ในทุกโอกาส


เมื่อวันที่8ม.ค.63ตามคำสั่งการของ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ยึดถือนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ได้ตอบสนองนโยบาย

มอบหมายให้ ฉก.จงอางศึก โดย ร.ท.สุวรรณ์ จู่จ่าย ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มจำนวน 30 ผืน ให้กลุ่มเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ ณ หน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอสามร้อยยอด โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จว.ป.ข.ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไร่เก่า และได้มอบขนมจำนวน150 ห่อ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 พร้อมทั้งได้ให้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่เก่า ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ป.ข. ผลการปฏิบัติ คณะครูอาจารย์มีความยินดีเป็นอย่างมาก

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close