ผบ.ฉก.ลาดหญ้า”นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาฯ (TBC)

กาญจนบุรี ผบ.ฉก.ลาดหญ้า นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาฯ(TBC) (อ.จะอินเซ็กจี-อ.สังขละบุรี) ครั้งที่16 ที่ กิ่ง อ.พญาตองซู ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เรื่องแรงงาน ยาเสพติด และเรื่องแนวเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนร่วมกัน


วันนี้ 08 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านเจดีย์สามองค์ พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา พร้อมด้วย พ.อ.ก่อพงศ์ ทรงศิลป์ ผอ.กองกิจการชายแดนไทย-เมียนมาฯ พ.อ.อนิรุจน์ ดิฐประชา รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า นายปกรณ์ กรรณวัลลี นอภ.สังขละบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่ อ.สังขละบุรี เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาฯ ครั้งที่ 16 ที่ห้องประชุม ที่ทำการกิ่ง อ.พญาตองซู เมียนมาฯ โดยมี คณะกรรมการชายแดนฯ ฝ่ายเมียนมาฯ ซึ่งนำโดย พ.ต.แย มิน รักษาราชการ ผบ.พัน.ร..284 .ประธานฝ่ายเมียนมา นาย อู จ่อโซ อู นายอำเภอจะอินเซ็กจี และคณะกรรมการฯฝ่านเมียนมาฯเดินทางมาต้อนรับบริเวณ ชายแดนก่อนพาคณะกรรมการฯฝ่ายไทยเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังสถานที่ประชุม

ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมวันนี้เป็นการหารือร่วมกันในเรื่องเขตแดนของทั้งสองประเทศที่ๆยังไม่มีความชัดเจนที่ผ่านมามักก่อให้เกิดการโต้แย้งในพื้นที่ หากเกิดข้อขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันที่จะไม่ใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลัง ให้ใช้วิธีการหารือผ่านเวทีของคณะกรรมการฯ
ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการฯฝ่ายเมียนมาได้ฝากข้อห่วงใยเรื่องแรงงานเมียนมาฯที่ข้ามแดนเข้ามาทำงานในพื้นที่ บ้านพระเจดีย์สามองค์ขอให้ฝ่ายไทยดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ เสรีภาพ ด้านสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งฝ่ายไทยรับจะดูแลและหารือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นฝ่ายเมียนมาฯได้ขอความร่วมมือให้ฝ่ายไทยช่วยดำเนินแก้ไขปัญหาน้ำจากประเทศไทยที่ไหลผ่านบริเวณด่านเจดีย์สามองค์และไหลหลากลงมาบนถนนบริเวณหน้าด่าน ตม.เมียนมา ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกหนัก โดยอยากขอให้ฝ่ายไทยได้ทำการวางท่อระบายน้ำมาเชื่องกับท่อระบายน้ำของเมียนมาที่มีอย่แล้ว เพื่อลดความเดือดร้อน ซึ่งฝ่ายไทยรับปากที่จะแก้ไขให้ตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมา โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้ก่อนฤดูที่จะมาถึง

ขณะที่ฝ่ายของไทยได้ขอความร่วมมือให้ทางเมียนมาได้ขอความร่วมมือในการผลักดัน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ ให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อให้พื้นที่บริเวณช่องทางพระเจดีย์สามองค์มีความเจริญเติบโตขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การขยายตัวเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ซึ่งทางฝ่ายเมียนมารับจะนำเรื่องเสนอรัฐบาลต่อไป
พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย อาชญกรที่หลบหนีการกระทำความผิดในไทยที่ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่เมียนมา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากที่ผ่านมา อ.สังขละบุรีเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านเข้าไปยังชั้นในของประเทศ โดยมีต้นทางมาจากประเทศเมียนมา จึงขอความร่วมมือให้ทางฝ่ายเมียนมาช่วยป้องกันและสกัดกั้นขบวนการดังกล่าว โดยฝ่ายไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีให้ฝ่ายเมียนมาฯ

โดยทางการเมียนมาพร้อมให้ความร่วมมือ เนื่องจากเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันของทั้ง2ประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมทั้ง2ฝ่ายได้มอบของที่ระลึกให้กัน โดยฝ่านเมียนมาได้มอบภาพเจดีย์ชเวดางกอง ส่วนฝ่ายไทยได้มอบโมเดลจำลองสะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่สำคัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้ฝ่ายเมียนมา ก่อนจะเดินทางกลับ..เสียง..พ.อ.สิทธิพร

ปรีชา ไหลวารนทร์ / กาญจนบุรี

Close