สนามบินสุวรรณภูมิ”ส่งรอยยิ้มให้ชุมชนมอบของขวัญวันเด็ก”

สมุทรปราการ – สนามบินสุวรรณภูมิส่งรอยยิ้มให้ชุมชนโดยมอบของขวัญวันเด็ก


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน

ในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก จำนวน 7,100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 71 แห่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำของขวัญวันเด็กที่ได้รับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปมอบต่อให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของแต่ละหน่วยงาน และนอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะไปออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ยังจะไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบังในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยจะไปออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ณ บริเวณสวนพระนคร เขตลาดกระบัง กทม.

โดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีนโยบายให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งต้องการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านเพื่อเด็กและเยาวชนจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

สมุทรปราการ – กันต์ นุชนารถ

Close