สุพรรณบุรี!!ทำบุญครบรอบ 14 ปี”มูลนิธิ ชาติภูมิ. ป.อ.ปยุตโต”

งานทำบุญครบรอบ 14 ปี มูลนิธิ “ชาติภูมิ ป.อ. ปยุตโต”

เวลา 09.30 น. วันที่ 12 ม.ค. 2563 ณ “ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตโต” ตลาดเก่าศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำบุญครบรอบ 14 ปี การจัดตั้งมูลนิธิ “ชาติภูมิ ป.อ. ปยุตโต” โดยมี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ข้าราชการ ประชาชน ชาวตลาดศรีประจันต์ และ ชาว จ.สุพรรณบุรี ร่วมงานทำบุญ

ซึ่ง ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตโต เป็นสถานที่ให้กำเนิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต” และเป็นแหล่งรวบรวมผลงานและข้อมูล จัดแสดงสำหรับผู้สนใจทั่วไปได้มาเยี่ยมชมและเพื่อศึกษาค้นคว้า

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต เป็นพระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่องค์การยูเนสโก ยกย่อง พร้อมถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งการจัดงานทำบุญครั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายกุศลให้เป็นกำลังกาย กำลังใจ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทิตาของชาวอำเภอศรีประจันต์ และชาว จ.สุพรรณบุรี ที่มีต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต กิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาธรรมโดย พระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร ซิเวอร์ตัน) และการแสดงบทเพลงของแอ๊ด คาราบาว เพื่อเชิดชู บูชา คุณงามความดีของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

นัน พิราบ 3 เมืองสุพรรณ

Close