มูลนิธิดวงประทีป”จัดงานวันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2563”

12ม.ค.2562 มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ โดยมีนาย สุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธาน อปพร.เขตคลองเตย


หรือลุงต่าย ของเด็กๆชาวคลองเตยและนาย ผล เตชะอนันต์ตระกลู ประธานมูนิธิรวมน้ำใจร่วมงาน
กิจกรรมวันนี้มีเด็กๆจากชุมชนคลองเตย ร่วมมากกว่า 1,000 คน หมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับชมการแสดงของเยาวชนบนเวทีและร่วมกันรณรงค์ลดโลกร้อน
ซึ่งคำขวัญวันเด็กของมูลนิธิดวงประทีปปีนี้คือ
‘เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม’

Close