บิ๊กพงษ์”ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง”

บิ๊กพงษ์ !!! ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคง


วันนี้ 13 ม.ค.63) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รอง ผบช.ภ.1 (มค) / เอราวัณ 6 ประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคง โดยมีรอง ผบก.สส.ภ.1 รอง ผบก.อก.ภ.1 รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบงานมั่นคงและสืบสวน ผกก.สส.1-3 บก.สส.ฯ,ผกก.สส.ภ.จว.ฯ,ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงตำรวจภูธรภาค 1 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1


พล.ต.ต.สุรพงษ์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และกำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด

Close