สมาคมท่องเที่ยว”ร่วมหารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”

สมุทรปราการ – สมาคมท่องเที่ยวร่วมหารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


นาวาเอกปัญญา ชัตไพบูลย์ ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุง พร้อม นาวาโทอรุษ ชื่นตระกูล รองผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ นายไวยวุฒิ หาญคุณากุล ปลัด อบต. นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ

โดย นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า ทางสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ของจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นสถานที่สำคัญและมีอยู่หลายสถานที่ แต่ที่จะเห็นชัดเจนและนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างรู้จักอย่างเช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือป้อมพระจุล ที่เป็นสถานที่ที่มีวัติศาสตร์มานับร้อยปี และอีกหนึ่งสถานที่คือ ป้อมผีเสือสมุทร ที่อยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือกรุงด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันกองทัพมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวโดยใช้สถานที่ของกองทัพมากขึ้น จึงเป็นแนวทางที่ทางสมาคมต้องการที่จะส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่โบราณสถานต่างๆ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า และรองผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะมีการพัฒนาสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

สำหรับ ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ “ป้อมพระจุล” เป็นป้อมปราการทางน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าสร้างขึ้นในราว เดือนมีนาคม พ.ศ.2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ป้อมแห่งนี้สร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก และได้ติดตั้งปืนใหญ่อาร์มสตรอง 152 มม. จำนวน 7 กระบอก เป็นอาวุธหลักของป้อม ทำให้ป้อมนี้เป็นป้อมปราการของประเทศที่ทันสมัยมากที่สุดในเวลานั้น ส่วน ป้อมผีเสื้อสมุทร เป็นป้อมตั้งอยู่บนเกาะ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านใต้ขององค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตัวป้อมมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ ใช้ด้านหางผีเสื้อเป็นทางเข้า ต่อมาทางเดินเรือด้านตะวันตกตื้นเขินจนเรือใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้ ที่ตั้งป้อมจึงดูชิดติดกับฝั่ง ซึ่งสองสถานที่นี้อยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพปัจจุบัน

สมุทรปราการ – กันต์ นุชนารถ

Close