บิ๊กอ้อ!!!ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ”และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.3”

บิ๊กอ้อ !!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจและขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.3


วันนี้ 14 ม.ค.63)เวลา 12.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส)/สุระ6 พร้อมด้วยพ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.(สอบสวน)ฯ ปรก.สนง.รอง ผบช.ภ.3(สุระ6)ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์โดยมี พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจเยี่ยม


พล.ต.ต.อัคราเดช กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยเน้นเรื่องการทำจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชน และการเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน พร้อมการจัดทำแผนผังและการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิด ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและเอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
– การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย -ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
– การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ
– การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี
– กวดขันป้องกันปราบปราม จับกุม การแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ เพื่อป้องกัน การมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน
-ให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชอบธรรมและเมตตาธรรม
– การเตรียมการวางแผนรับมือภัยแล้ง
-ให้ติดตามสืบสวนหาข่าวบุคคลต้องสงสัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการชิงทรัพย์ ร้านทอง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
– เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกันบ่อย จึงให้วางแผนการตรวจพื้นที่ป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมกัน ตามสถานบันเทิง และงานแสดงมหรสพในพื้นที่


-ด้านความมั่นคงให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว กลุ่มแกนนำต่างๆ และผู้สนับสนุน ผู้อยู่เบื้องหลัง และแหล่งเงินทุนเอาไว้อย่างต่อเนื่อง จัดทำข้อมูลการข่าวไว้ เพราะหากมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบอีกจะได้ดำเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ และป้องกันเหตุได้ ให้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำข้อกฎหมายมาปรับใช้อย่างถูกต้องหากมีผู้กระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

– กำชับข้อสังการ ตร.เรื่องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0031.212/03721 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0007.27/4330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


-เรื่องการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

3. วิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/126 ลงวันที่ 24 ก.ค. 58 ให้กวดขันป้องกันการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทางรวม ทั้งการกระทำความผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างจริงจัง

Close