สุโขทัย”กองบัญชาการกองทัพไทย”เร่งขุดสระในลำนำ้ยมช่วยภัยแล้ง”

สุโขทัย กองบัญชาการกองทัพไทยขุดสระในลำน้ำยมช่วยภัยแล้ง


จากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยส่งผลกระทบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำยม เริ่มขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดจนเห็นสันทรายก้นแม่น้ำ ทาง กองบัญชาการกองทัพไทย จึงส่ง หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและให้การช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยในลุ่มยมในจังหวัดสุโขทัยที่ประสบภัยแล้งอยู่ในขณะนี้


โดยพันเอกอาร์ม ชงัดเวช ผบ.หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำกลังพลจำนวน 8 นาย และเครื่องจักรกลเป็นรถแมคโฮ 2 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยดำเนินการขุดสระในลำน้ำยม จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้น้ำที่ยังคงมีอยู่ที่ก้นน้ำยมไหลมาร่วมกันในบริเวณที่ขุดเป็นสระ ในพื้นที่ บ้านคลองจำลอง ม.3 และ บ้านวังทอง ม.1 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ผลิตน้ำประปา ให้กับราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหากการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ผลิตน้ำประปาให้กับราษฎร ทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 470 ครัวเรือน

Close