สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี”จัดประชุมให้ความรู้นายจ้าง”สถานประกอบการในการต่ออายุใบอนุญาติทำงานรูปแบบ MOU“

กาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมให้ความรู้นายจ้างสถานประกอบการในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานรูปแบบ MOU ภายให้ประเทศให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งได้มีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้บริการในการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

วันนี้ 22 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ในโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ มี นายจ้าง สถานประกอบการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 500 คน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจร่วมกันในขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ MOU ภายในประเทศ สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมไปถึงขั้นตอนการใช้ระบบ E-Workpermit สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องรับรู้ก่อนการเข้ารับบริการภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน

โดยภายในงานได้มีการแนะนำขั้นตอนและการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำการใช้โปรแกรมระบบ E-Work permit CLM เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แนะนำขั้นตอนการตรวจลงตราวีซ่าและการแจ้งเข้าพักที่อาศัย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนประวัติและผลิตบัตรประจำตัวพร้อมใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว จากศูนย์บริการทะเบียนภาค 7 และการแจ้งเข้าและออกจากงาน รวมทั้งการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมตอบข้อซักถาม จากสำนักงานจัดหา

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close