หน.ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่กาญจนบุรี”เชิญร่วมงานครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่”เราจะก้าวไปด้วยกัน”

กาญจนบุรี หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่กาญจนบุรี เชิญร่วมงาน “ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่… เราจะก้าวไปด้วยกัน”

วันนี้ 25 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวินัย กันสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่พรรคอนาคตใหม่ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกาญจนบุรี และเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคและท่านได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยแล้วนั้น ในโอกาสที่ครบรอบ ๑ ปี ของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคของท่าน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน “ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่… เราจะก้าวไปด้วยกัน” เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายวินัย กันสวัสดิ์ เปิดเผยอีกว่า ร่วมกำหนดทิศทางแห่งอนาคตให้สอดคล้องกับบริบทของกาญจนบุรี และรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค จากทีมวิทยากร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของพรรคอนาคตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ.ลานหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกาญจนบุรี

นายวรรษภณ แสงเป่า หรือทนายสุกวี เปิดเผยว่า สำหรับกำหนดการงาน “ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่… เราจะก้าวไปด้วยกัน” จะเริ่มในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ.ลานหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 17.30 – 17.40 น. กล่าวเปิด งาน “ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่..เราจะก้าวไป ด้วยกัน” โดย นายภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง / ผู้ตรวจการพรรคอนาคตใหม่ เวลา 17.40 – 18.20 น. “ก้าวต่อไปของอนาคตใหม่” โดย ส.ส. อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เวลา 18.20 -19.00 น.“ท.ทหาร ทันสมัย” โดย ส.ส. ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เวลา 19.00 -19.20 น. เกมส์ระทึกใจ มอบให้คนโชคดี เวลา 19.20 – 20.00 น. “ผลงานพรรคในรัฐสภาตามสัญญาประชาคม” โดย ส.ส. ทองแดง เบ็ญจะปัก

นายวรรษภณ แสงเป่า หรือทนายสุกวี เปิดเผยอีกว่าเวลา 20.00 น. รายงานผลงานอนาคตใหม่กาญจนบุรี โดย ตัวแทนคณะทำงานศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการจัดกิจกรรมพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการหรือสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานหลัก น.ส.กิ่งแก้ว นุชอนงค์ ธุรการจังหวัดกาญจนบุรี 085-487 7881 ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี บุญยงค์เพลส เลขที่ 75/9 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close