คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพัฒนานครอัญมณี”

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพัฒนานครอัญมณี พร้อมรับข้อเสนอความต้องการของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีที่นำรายได้เข้าประเทศ

หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คือการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรียกระดับขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ในการเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวม 2 วัน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และบรรยากาศการค้า การลงทุนของตลาดอัญมณีที่ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โดยวันนี้ ( 3 ก.พ.63 ) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการฯ นำคณะกรรมการฯ ร่วมชมและ นายฐิติ เอกบุญยืน ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ และ ผู้แทนผู้ประกอบการให้การต้อนรับ สรุปผลการดำเนินงานที่มุ่งหวังขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้า อัญมณีและเครื่องประดับของโลก ตามนโยบายของรัฐบาลที่วางยุทธศาสตร์ไว้ในคราวประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน อาทิ งานด้านการวิจัย การสนับสนุนอุปกรณ์ บุคลากร เครื่องมือ ห้องแลป เครื่องตรวจสอบแร่ธาตุเพื่อประกอบในการตัดสินใจแปรรูปพลอยดิบให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพพลอยขนาดเล็ก หมู่ใหญ่โดยเครื่องจักรแทนแรงงานคน ส่วนพลอยฝีมือขนาดใหญ่มูลค่าสูงต้องใช้แรงงานคน ช่างฝีมือในการเจียรไนยอยู่แล้ว ผลักดันงบประมาณ เทคโนโลยี และงานวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้อุตสาหกรรมอัญมณีแก้ไขปัญหากฎ ระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการค้าการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความคล่องตัวสูงขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close