โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงจัดงาน DS OPEN HOUSE 2020

สมุทรปราการ – โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงจัดงาน DS OPEN HOUSE 2020


มัธยมวัดด่านสำโรงเปิดโลกวิชาการและการเรียนรู้ในมัธยมวัดด่านสำโรงจัดงาน DS OPEN HOUSE 2020 เพื่อเป็นการแสดงผลงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้กับสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ เปิดโลกวิชาการและการเรียนรู้ในงาน DS OPEN HOUSE 2020 เพื่อเป็นการแสดงผลงานด้านวิชาการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ มากมาย โดยมี ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้


หลังจากเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ ประธานในพิธีได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ประจำปี 2562 ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการสอนในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ และร่วมรับชมการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมวัดด่านสำโรง ที่สามารถไปคว้ารางวัลในการแข่งขันประกวดงานมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ซึ่งงาน DS OPEN HOUSE 2020 เป็นงานแสดงด้านวิชาการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาเรียนรู้เบื้องต้น และรับคำแนะแนวในด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในอนาคตต่อไป

สมุทรปราการ – กันต์ นุชนารถ

Close