กองทัพ”ห่วงใยประชาชน”ทหาร มทบ.18” นำทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบลค่ายอดิศร”แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้ประชาชน

สระบุรี กองทัพ ห่วงใยประชาชน ทหาร มทบ.18 นำทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลค่ายอดิศร แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ประชาชน นักท่องเที่ยว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส. สระบุรี เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงฝุ่นละออง PM 2.5


ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) จังหวัดสระบุรี พลตรี คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 พันเอก เฉลิมเกียรติ ลาดมะโรง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่18 พร้อมด้วย พันเอก ปัญญา สุดนาวา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายอดิศร นำคณะแพทย์ พยาบาล และนักเรียนรด.จิตอาสาฯมณฑลทหารยกที่18 ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย ลงพื้นที่แจกแจกให้แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสารใน บขส.สระบุรี และพนักงานขับรถโดยสารรวมถึงผู้โดยสารพร้อม วินมอไซค์รับจ้าง ในพื้นที่โดยรอบของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส. สระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรร่วมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน ควบคู่กับการให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงฝุ่นละออง PM 2.5

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบาย ของรัฐบาล และ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีความห่วงใย ต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” และวิกฤตฝุน PM 2.5 จึงมอบให้เหล่าทัพ ช่วยดูแลประชาชน โดยให้หน่วยแพทย์ทหารทุกเหล่าทัพดำเนินการรณรงค์ให้คำแนะนำ รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ ยังถือเป็นการรณรงค์ โดยเน้นการป้องกันตนเองเป็นสำคัญ เพื่อหวังให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย

ซึ่งทางด้านพันเอก เฉลิมเกียรติ ลาดมะโรงรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่18 ได้กล่าวด้วยว่าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางมณฑลทหารบกที่18และกองทัพบกเป็นห่วงเป็นใยประชาชนและขณะนี้ ประชาชนไม่ควรตื้นตระหนก แต่ไม่ควรประมาท ติดตามข่าวสารจากทางราชการ และรู้จักป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และ ล้างมือบ่อยเพื่อลดการสัมผัสเชื้อ ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกและมณฑลทหารยกที่18อีกด้วย

สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี

Close