ประชาชนนับพันขึ้นดอย”ทำบุญตักบาตรพระ 109 รูปในวันมาฆบูชา”

สาธุชนนับพันขึ้นดอยทำบุญตักบาตรพระ109รูปวันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. วันนี้เป็นวันมาฆะบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา กว่า 1,000 คน เดินทางมาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดพระธาตุดอยดินกี่ โดยมีพระสงฆ์สามเณร มารับบินฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 109 รูป โดยเดินลงมาจากบันไดปูนบนยอดเขา ราว 800 ขั้น มีคณะศรัทธาจาก อ.แม่สอด มาตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารผู้มาร่วมงาน ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่วัดจะมีการจัดงานมนัสการฉลองรำลึกการสร้างพระธาตุดอยดินกี่ ที่มีลักษณะคล้ายวันพระธาตุอินทร์แขวน ในประเทศเมียนมา

พระธาตุดอยดินกี่ ตั้งอยู่ที่บ้านวังตะเคียน ม.5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนในประเทศเมียนมา เมื่อยืนอยู่บนชะง่อนผา พระธาตุดอยหินกิ่ว นั้น จะมองเห็นแม่น้ำเมยที่ไหลเข้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมาได้อย่างชัดเจน ส่วนสาเหตุที่ได้เชื่อว่า ดอยดินจี่หรือดินกี่ หมายถึง ดินสีน้ำตาลราวกับถูกไฟไหม้หรือไหม้ไฟ นั่นเอง

ประวัติความเป็นมาในการสร้างพระธาตุหินกิ่วดอยดินกี่ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองเมียนมา ชื่อว่า นายพะส่วยจาพอ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้นำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิ่ว (หรือดินกี่) ได้มองเห็นหินก้อนใหญ่โตชะโงกง้ำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงขัน และมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระอินทร์แขวนในจังหวัดมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมา จึงได้ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ พร้อมกับพระพุทธรูปทองคำจำนวน 5 องค์ เป็นที่ศรัทธาและเคารพบูชาของชาวไทยและชาวเมียนมา ทุกปีเมื่อมีงานชาวบ้านจะพากันมาทำบุญข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก

Close